Stichting aankoop en exploitatie voormalig Joods werkdorp Slootdorp-Nieuwesluis

Een waardige bestemming voor dit Joods cultuur historische monument

Welkom bij Stichting aankoop en exploitatie voormalig Joods werkdorp Slootdorp-Nieuwesluis

In de polder Wieringermeer ligt het voormalige ‘Joodsche Werkdorp Nieuwe Sluis’. Het bestaat uit twee rijksmonumenten, zowel het voormalige gemeenschapsgebouw als het bijbehorende terrein zijn beschermd. Het werkdorp ligt aan de westelijke rand van de Wieringermeer op enige kilometers ten oosten van de kern Wieringerwaard. Het Joods Werkdorp was een initiatief van de Nederlandse Joodse gemeenschap. In 1934 slaagt de Stichting Joodse Arbeid erin om in de net drooggevallen Wieringermeer bij  Nieuwesluis land te pachten. De Joodse vluchtelingen zijn de eerste pioniers in dit gebied.

Opleiding voor Palestina

Tussen 1934 en 1941 komen joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland, Oostenrijk, Nederland en vele andere landen naar het Joods Werkdorp. In het werkdorp worden zij omgeschoold tot agrariër, bouwvakker of ambachtsman met het idee dat zij na voltooiing van hun opleiding kunnen emigreren. Een groot aantal gaat naar het beloofde land Palestina, nog meer gaan naar vele andere landen. In 1939 telt het werkdorp circa 300 inwoners.

Ontruiming

In maart 1941 wordt het werkdorp ontruimd door de SS onder leiding van Willy Lages en Klaus Barbie.

240 bewoners worden in stadsbussen van Amsterdam naar de hoofdstad gebracht .

Na een razzia in Amsterdam wordt het merendeel via kamp Schoorl en Westerbork weggevoerd naar het beruchte concentratiekamp Mauthausen. 191 bewoners zijn in concentratiekampen omgekomen. In het Joods Werkdorp blijven 60 mensen achter voor de verzorging van het vee en het gewas. Zij duiken onder wanneer de Stichting haar activiteiten per 1 augustus 1941 staakt.

http://www.geef.nl/doel/8550

ANBI Cultuur gecertificeerd.